Berlin – abgesagt wegen covid 19

DER BERLIN-ZYKLUS I
Pennies from Heaven – Konzert zur neuen CD
Wolfgang A. Mozart, Streichquartett G-Dur KV 156
Antonín Dvořák, Streichquartett op. 96 „Amerikanisches“
St. Louis Blues, Cafetín de Buenos Aires, Sir Duke (Stevie Wonder) u.a.